Fakty o AD

Atopická dermatitída (AD) je chronické recidivujúce zápalové kožné ochorenie, ktoré sa prejavuje intenzívnym svrbenímškrabaním, čo vedie k bolestivým vyrážkam. Táto choroba je známa aj ako atopický ekzém.

Odhaduje sa, že až 10 % dospelých25 % detí na svete trpí atopickou dermatitídou.

Približne 20 až 46 % dospelých pacientov s AD má stredne ťažkú až ťažkú formu ochorenia.

Presná príčina vzniku AD doposiaľ nie je známa, všeobecne však prevláda presvedčenie, že na jej vzniku sa podieľajú genetické a environmentálne faktory.

Až u 40 % pacientov s AD je táto choroba geneticky podmienená.

Chronické, opakujúce sa symptómy

Zápal je spôsobený kombináciou geneticky navodenej dysfunkcie kožnej bariéry a porušenej imunitnej odpovede na rôzne podnety, čo spôsobuje svrbenie. Narušená ochrana pokožky umožňuje prienik vonkajších alergénov, ktoré ju tak ešte viac dráždia. Následná reakcia imunitného systému môže spôsobiť závažnejší priebeh ekzému a svrbenia. Opakujúci sa cyklus svrbenia a škrabania zhoršuje stav ochorenia, v dôsledku čoho je pokožka popraskaná, šupinatá alebo mokvajúca.

Zvýšené riziko iných chorôb:

astma

alergická nádcha

kardiovaskulárne ochorenia

iné autoimunitné ochorenia

neuropsychiatrické ochorenia

Dôsledky ochorenia

AD môže ovplyvniť takmer každý aspekt života, človek túto záťaž môže pociťovať každý deň.

Pacienti môžu v dôsledku AD častejšie pociťovať frustráciu, nervozitu, hnev a depresiu.

V jednej zo štúdií 38 % pacientov uviedlo, že ich ochorenie prispelo k rozhodnutiu neusilovať sa o ďalšie vzdelanie alebo neprijať ponúkanú pracovnú pozíciu.

Medzinárodný prieskum medzi pacientami s AD ukázal, že 85 % respondentov zažíva svrbenie, ktoré im zabraňuje zaspať alebo ich budí zo spánku.

Jedna zo štúdií uvádza, že ľudia žijúci s AD každých 6 mesiacov vynechajú priemerne 5,8 dňa v práci v dôsledku svojho ochorenia.

Veľa pacientov zažíva v dôsledku AD prekážky v každodennom živote, spoločenskú izoláciu alebo sa stáva obeťou šikany.

Súčasné liečebné postupy

Hlavným cieľom manažmentu ochorenia je zmiernenie svrbenia, zápalu kože a zmenšenie rozsahu zapálenej kože, hlavne na viditeľných oblastiach tela. V súčasnosti je už niektorými lekármi predpisovaná inovatívna liečba, ktorá výrazne zmierňuje svrbenie a hojí ekzém.

Možnosti liečby podľa závažnosti AD

Mierna forma

  • Základná lokálna liečba hydratačnými krémami alebo masťami, tzv. emolienciami, sa používa pri všetkých stupňoch závažnosti. Pri miernej forme AD, ktorá sa prejavuje len suchou pokožkou a miernym svrbením, môže byť táto liečba dostačujúca. 

Mierna až stredne ťažká forma

  • Pri rozsiahlejšom výskyte ekzému sa používajú kortikoidy (kortizón) a/alebo inhibítory kalcineurínu (masti a krémy). Pri stredne ťažkých príznakoch sa tieto lieky podávajú vo vyšších dávkach a môže sa tiež využívať fototerapia. 

Stredne ťažká až ťažká forma

  • V prípade ťažkého priebehu s častým a pretrvávajúcim ekzémom a svrbením alebo opakovanými vzplanutiami sa odporúča systémová alebo celková (tabletová alebo injekčná) liečba. 

Ďalšie možnosti liečby

Okrem vyššie uvedených možností liečby AD sa pacientom často predpisujú lieky na alergie a antibiotiká proti bakteriálnej infekcii. 

Liečbu AD je možné podporiť aj napríklad: 

  • klimatoterapiou (pobyt pri mori);
  • zmenou/úpravou životného štýlu.

 

Dôsledné pochopenie a neustále inovácie v liečbe AD sú nevyhnutné na zlepšenie starostlivosti o pacientov s týmto ochorením. Výskum imunitných a zápalových mechanizmov pri AD viedol k lepšiemu pochopeniu ochorenia a k novým liečebným postupom, ktoré pomôžu pacientom mať svoje ochorenie pod kontrolou.