Začnite alebo pokračujte tam, kde ste skončili...

Porozprávajte sa s lekárom o nových možnostiach liečby

Žiť s AD môže byť ťažké, ale s proaktívnym prístupom môžete opäť získať nádej, že dôjde k zmene. Tá môže nastať, keď sa opätovne porozprávate so svojím lekárom. Spoločne si môžete vytvoriť nový plán liečby, ktorý bude šitý na mieru pre vás.

„Ťažké formy atopického ekzému veľmi negatívne vplývajú na kvalitu života pacienta a spájajú sa aj so širokým spektrom psychických problémov. Veľmi dôležitá je razantná, účinná, systémová liečba, ktorá by mala byť šitá na mieru konkrétnemu pacientovi a mala by rešpektovať jeho očakávania.“

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., FAAAI, imunoalergológ, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UN Martin

Prečo je čas opäť navštíviť lekára

Keďže vďaka novým vedeckým poznatkom vedia lekári o AD stále viac, nastal ten správny čas na to, aby ste sa so svojím lekárom porozprávali o nových možnostiach liečby.

„Atopická dermatitída patrí medzi choroby s najväčším bremenom pre pacienta aj jeho príbuzných. Preto veľmi dôležitým dôvodom návštevy lekára je aj dostať sa k tým najnovším informáciám o inovatívnych možnostiach liečby, ktoré tu v minulosti neboli, a teraz pre pacientov predstavujú novú nádej.“

MUDr. Tomáš Kampe, PhD., MPH, dermatovenerológ, Klinika dermatovenerológie UNLP Košice

Ste pripravení prevziať kontrolu nad svojou AD?

Vopred sa pripravte na nasledujúce stretnutie s lekárom. Tento dotazník vám pomôže porozumieť tomu, ako AD ovplyvňuje váš každodenný život.