Vytrvajte v snahe nájsť lepšiu možnosť liečby

Môže vás to zvádzať k tomu, aby ste prestali hľadať pomoc, a to najmä v prípade, ak predchádzajúca liečba nebola taká úspešná, ako ste dúfali. Dôležité je, aby ste vytrvali.

„Pacient najčastejšie vyhľadá kožného lekára v období tzv. vzplanutia, keď sa mu ekzém zo známych alebo neznámych príčin výrazne zhorší. Pri každom vyšetrení však aj pacienti, ktorí sú v pokojovom období, hovoria o jednom symptóme – a tým je svrbenie. So svrbením sa spájajú poruchy spánku a sústredenia, a tým aj nižší výkon v škole alebo v práci.“

MUDr. Tomáš Kampe, PhD., MPH, dermatovenerológ, Klinika dermatovenerológie UNLP Košice

Tím odborníkov v starostlivosti o AD

Podporu pri hľadaní optimálnej možnosti liečby vám môžu poskytnúť rôzni lekári. Preto je dôležité vedieť, čo je v ich pôsobnosti.

Ako môže rozhovor s lekárom prelomiť začarovaný kruh

Myšlienka, že máte znova navštíviť lekára kvôli AD, sa niekedy môže zdať ako tá posledná vec, ktorú chcete urobiť.
Zistite, ako vám môže opätovné spojenie s lekárom pomôcť.

„Žiaľ, mnohí pacienti so stredne ťažkou a ťažkou formou AD majú za sebou dlhé roky blúdenia po rôznych ambulanciách a hľadania príčiny svojho ekzému. To, čo im vieme ponúknuť, je príchod nových generácií systémovej formy liečby, ktorá priamo zasahuje do imunologického zápalu. Dnes už existujú moderné nástroje liečby, ktoré efektívne pomôžu väčšine pacientov.“

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., FAAAI, imunoalergológ, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UN Martin

Zistite,
ako vás ovplyvňujú príznaky AD

Tento dotazník vám pomôže porozumieť tomu, ako AD ovplyvňuje váš každodenný život.